Nieuwe invulling voor ziekenhuislocatie Blaricum

Met het vertrek van Tergooi MC komt er een geweldige locatie vrij om eindelijk invulling te kunnen geven aan de lang gekoesterde wens om een woonzorglandschap te ontwikkelen voor Blaricum en de regio Gooi & Vechtstreek. Met ingang van 1 juli 2023 zal gestart gaan worden met de planvoorbereiding van het terrein en de gebouwen die daarop zijn gevestigd. Vanuit de urgente vraag, maar ook de maatschappelijke verantwoordelijkheid, zal in de tussenliggende periode ,waar mogelijk, tijdelijk onderdak worden geboden aan maatschappelijk relevante instellingen en bedrijven. De zorgpartners Tergooi MC, RAV (Regionaal Ambulance Vervoer) en Vivium Zorggroep zullen vanaf 1 juli op het terrein delen tijdelijk huren voor hun activiteiten. 

 

Het woonzorglandschap Blaricum

Woonzorglandschap Blaricum

Met gepaste trots presenteren wij onze visie op de toekomst van het terrein aan de Rijksstraatweg in Blaricum. Vanuit een doordachte visie wordt het terrein in de komende jaren getransformeerd naar een uniek woonzorglandschap waar wonen en zorgfuncties midden in het groen een nieuwe toekomstbestendige invulling krijgen.

Waarbij wonen en verblijven in een prettige, groene omgeving het belangrijkste is. Niet alleen voor toekomstige bewoners en bezoekers, maar ook voor omwonenden en gebruikers.

Tijdelijk onderdak

Na het vertrek van Tergooi MC zal de ziekenhuislocatie vanaf de zomer van 2023 tijdelijk gaan fungeren als maatschappelijk bedrijfsgebouw waar verschillende partijen uit de regio tijdelijke huisvesting kunnen realiseren. 

Ons ruimte-voor-ruimte plan heeft een tijdelijk karakter. Wat betekent dat wij in de tijd die wij nodig hebben om onze ambitie in Blaricum te verwezenlijken, wij ruimte bieden aan maatschappelijk relevante initiatieven.

 

Locatie

De  huidige ziekenhuislocatie in Blaricum van Tergooi MC ligt op een schitterende locatie. Het terrein vormt een ankerpunt in de regio en daarmee voor zijn omgeving. Een locatie waarmee met respect moet worden omgegaan.

Visie

Onze visie is gebaseerd op de behoefte om een echt Blaricums buurtschap te maken, met een eigen karakter en dat tegelijkertijd verankerd is in het karakter van het dorp eromheen.

Proces

Het ontwikkelen van deze locatie kost tijd. De tijdlijn op deze pagina laat zien welke stappen al zijn gezet, welke stappen nog komen en hoe belanghebbenden worden betrokken bij de planontwikkeling van het woonzorglandschap in Blaricum.

 

Projectteam

Rosewood Healthcare werkt met een multidisciplinair projectteam aan een masterplan ​om vernieuwend én duurzaam woonzorglandschap voor senioren te ontwikkelen.  

Contact

Wilt u meer weten over de tijdelijke invulling en herontwikkeling van het terrein, dan kunt u contact opnemen met Wencke Fassbender (wencke@rosewood.group of 06 – 2307 7973).

En als u door ons op de hoogte wilt worden gehouden van alle ontwikkelingen, dan schrijft u zich onderstaand in voor onze periodieke nieuwsbrief.

Be the first to know

Als eerste op de hoogte zijn van alle ontwikkelingen? Meld u dan aan voor onze nieuwsbrief.

Inschrijven nieuwsbrief

Meld u aan voor de nieuwsbrief en blijf op de hoogte
van het laatste nieuws.