Cookies.

Samenwerkende partijen Woonzorglandschap Blaricum verklaring gebruik cookies.

De website van Woonzorglandschap Blaricum (woonzorglandschapblaricum.nl) maakt gebruik van cookies om de website nuttiger en betrouwbaarder te maken. Sommige cookies zijn noodzakelijk om de website te doen functioneren, andere zijn bedoeld om uw gebruikerservaring te verbeteren. Cookies zijn eenvoudige kleine tekstbestanden die met de pagina’s van deze website worden meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van het apparaat worden geplaatst, dat toegang heeft tot de website, zoals uw computer, telefoon of tablet.

Ze bevatten bepaalde informatie, zoals de taalvoorkeur van de bezoeker of de door de bezoeker gebruikte browser. Andere cookies verzamelen statistieken over de gebruikers van onze website of zorgen ervoor dat de grafische vormgeving van de website correct wordt weergegeven en de applicaties van de website correct werken.

Welke soorten cookies gebruiken we?

Woonzorglandschap Blaricum gebruikt de volgende soorten cookies op de website:

 •  Strikt noodzakelijke / technische cookies

Dit zijn cookies die noodzakelijk zijn om onze website te doen functioneren: dankzij deze cookies kunt u door onze website navigeren en de verschillende functies hiervan gebruiken.

 • Statistische / analytische cookies

Op basis van deze cookies kunnen wij bezoekers herkennen en hun aantal bijhouden, en bekijken hoe bezoekers navigeren wanneer ze onze website gebruiken. Dit helpt ons om de gebruikerservaring te verbeteren en ervoor te zorgen dat gebruikers gemakkelijker vinden wat ze zoeken.

 • Functionaliteitscookies. 

Deze cookies helpen ons om de specifieke functionaliteit op de site mogelijk te maken en zo uw gebruikerservaring te verbeteren, bijvoorbeeld door uw keuzes en voorkeuren te onthouden.

 • Trackingcookies

Onze website en marketingmails maken gebruik van trackingcookies van Google Analytics om bezoekersstatistieken bij te houden en om te zien of u de mail opent. We gebruiken deze statistieken om de website en mailings continue te verbeteren en u zo relevante informatie aan te bieden.
Informatie die door Google Analytics wordt verzameld, wordt zoveel mogelijk geanonimiseerd. We kunnen bijvoorbeeld niet zien welke individuele bezoekers achter welke bezoeken aan onze website schuilen. Google verwerkt niet uw volledige IP-adres verwerken en maskeert altijd het laatste octet van uw IP-adres.

We hebben Google geen toestemming gegeven om de verzamelde informatie voor haar eigen doeleinden te gebruiken. We gebruiken ook geen andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics cookies. Voor meer informatie kunt u terecht op het Privacy beleid van Google.
Indien u de cookies van Google Analytics niet wenst te aanvaarden of de reeds geplaatste cookies wenst te verwijderen, kunt u uw browser in die zin aanpassen, zodat hij deze weigert of verwijdert.

U kunt uw browser ook zo instellen dat u een waarschuwing ontvangt wanneer u een cookie ontvangt zodat u kunt beslissen of u deze wenst te aanvaarden. Het deactiveren van bepaalde cookies kan invloed hebben op uw gebruikerservaring. In het Woonzorglandschap Blaricum Policy beleid leest u meer informatie over de manier waarop Woonzorglandschap Blaricum uw (persoons)gegevens verwerkt.

Deze verklaring gebruik cookies kan wijzigen, bijvoorbeeld wanneer nieuwe ontwikkelingen daartoe aanleiding geven. De meest recente versie van deze verklaring is steeds beschikbaar op onze website: woonzorglandschapblaricum.nl. Wij raden u aan deze verklaring gebruik cookies regelmatig te raadplegen. U kunt ons ook verzoeken om een kopie van de meest recente versie toe te sturen. Wij zenden u deze kosteloos toe.

Indien u vragen, opmerkingen of klachten zou hebben omtrent deze verklaring gebruik cookies, kunt u contact met Woonzorglandschap Blaricum opnemen via info@woonzorglandschapblaricum.nl

 

Privacy verklaring.

Woonzorglandschap Blaricum PRIVACY BELEID.

Dit is het privacy beleid van David Hart Beheer B.V. (hiena: “DHG”). DHG is gevestigd aan de Maasboulevard 7 te (3114 HB) Schiedam en is ingeschreven in het handelsregister van de Kamers van Koophandel onder nummer 24261738. DHG verwerkt persoonsgegevens. Dit betekent onder meer dat wij persoonsgegevens verzamelen, bewaren en doorgeven. DHG is de verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens.Dit privacy beleid geldt voor DHG en haar dochtermaatschappijen (waaronder Woonzorglandschap Blaricum).

1. Inhoud van het privacy beleid.

In dit privacy beleid wordt uitgelegd hoe DHG persoonsgegevens verwerkt. Zo wordt uitgelegd voor welke doeleinden en op welke grondslagen wij persoonsgegevens verwerken. Ook leggen wij uit aan wie wij persoonsgegevens verstrekken, hoe lang wij persoonsgegevens bewaren en hoe wij deze beschermen.

Verder bevat dit privacy beleid belangrijke informatie over uw rechten met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens. Wij raden u aan dit privacy beleid zorgvuldig te lezen.

 

2. Hoe verzamelen wij persoonsgegevens over u?

Wij kunnen op verschillende manieren persoonsgegevens van u verzamelen:

 • Direct van u, bijvoorbeeld wanneer u rechtstreeks contact met ons opneemt of u deze aan ons verstrekt.
 • Van derde partijen die deze aan ons verstrekken, bijvoorbeeld wanneer u werkzaam bent voor deze partijen.
 • Uit andere bronnen, bijvoorbeeld het kadaster, het handelsregister, commerciële databanken en andere openbare bronnen;
 • Direct van u, wanneer u onze website (dhg.nl) bezoekt;
 • Door middel van cookies, zie hiervoor onze verklaring gebruik cookies.

3. Voor welke doeleinden verwerken wij persoonsgegevens?

Wij verwerken persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • om een overeenkomst met u aan te gaan of ter uitvoering daarvan, bijvoorbeeld om contact met u op te nemen;
 • om te voldoen aan wettelijke of fiscale verplichtingen;
 • om u te informeren over onze activiteiten, bijvoorbeeld om u persberichten toe te zenden;
 • om onze activiteiten onder de aandacht te brengen, bijvoorbeeld om u nieuwsbrieven toe te zenden of om u uit te nodigen voor een evenement, lunch of borrel;
 • om uw vragen en verzoeken te beantwoorden of uw klachten te behandelen;
 • om u gebruik te laten maken van alle functionaliteiten van onze website en om die te verbeteren;
 • ten behoeve van uw sollicitatie;
 • in het geval van geschillen met DHG.

4. Op basis van welke grondslagen verwerken wij persoonsgegevens.

Wij verwerken persoonsgegevens als dat noodzakelijk is op basis van de volgende grondslagen:

 • op basis van een gerechtvaardigd belang van DHG;
 • voor het aangaan en het uitvoeren van een overeenkomst;
 • om te voldoen aan een wettelijke of fiscale verplichting;
 • op basis van uw toestemming.

Als wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van uw toestemming, kunt u deze altijd intrekken. U kunt daarvoor contact opnemen met Marc Strack (CFO) van DHG (met als correspondentieadres Maasboulevard 7, (3114 HB) Schiedam of per mail via info@dhg.nl of telefonisch via nummer +31 (0)10 426 44 55.

 

5. Met wie delen wij uw persoonsgegevens?

Wij delen uw persoonsgegevens soms met derden die werkzaamheden voor ons verrichten. Dit gaat dan om bijvoorbeeld technisch beheerders, onderhoudsbedrijven, IT-dienstverleners, salarisadministratie, juridische/fiscale dienstverleners, accountants, taxateurs, recruiters.

Wij kunnen uw persoonsgegevens ook delen met aan DHG gelieerde vennootschappen. Ook kan het zijn dat wij een wettelijke verplichting hebben om gegevens door te geven.

Wij zullen ervoor zorgen dat er passende maatregelen worden genomen ter beveiliging van uw persoonsgegevens wanneer wij deze doorgeven aan derde partijen. Onderdeel van deze maatregelen kan het sluiten van een verwerkersovereenkomst zijn.

 

6. Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?

DHG bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de doeleinden waarvoor de persoonsgegevens zijn verzameld en verwerkt. Voor het vaststellen van de bewaartermijn zijn mede relevant het voldoen aan wettelijke en fiscale verplichtingen, verjaringstermijnen en (de looptijd van) geschillen.

 

7. Hoe beschermen wij uw persoonsgegevens?

Wij zullen de nodige administratieve, technische en organisatorische maatregelen nemen om een veiligheidsniveau te waarborgen dat past bij de specifieke risico’s die wij hebben geïdentificeerd. Wij beschermen uw persoonsgegevens tegen vernietiging, verlies, wijziging, ongeoorloofde openbaarmaking van of toegang tot persoonsgegevens die worden verzonden, opgeslagen of anderszins verwerkt.

Verder proberen wij uw persoonsgegevens accuraat en up-to-date houden. Wij verzoeken u daarom vriendelijk om ons op de hoogte te stellen van eventuele wijzigingen in uw persoonsgegevens (zoals een wijziging van uw contactgegevens).

 

8. Wat zijn uw rechten en hoe kunt u die uitoefenen?

U heeft het recht:

 • op informatie over en inzage van uw persoonsgegevens;
 • op verbetering van uw persoonsgegevens;
 • op verwijdering van uw persoonsgegevens (“recht om vergeten te worden”);
 • op beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • van bezwaar tegen de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • uw persoonsgegevens te ontvangen in een gestructureerd, gangbaar en door een machine leesbaar formaat, en om die persoonsgegevens aan een andere verantwoordelijke over te (doen) dragen.

Deze rechten kunnen in bepaalde situaties worden beperkt. Bijvoorbeeld in het geval wij een wettelijke verplichting hebben om persoonsgegevens te verwerken.

Voordat u een beroep kunt doen op deze rechten zult u zich eerst afdoende moeten legitimeren zodat wij uw identiteit kunnen vaststellen.

 

9. Wijzigingen, klachten en vragen.

Dit privacy beleid kan wijzigen, bijvoorbeeld wanneer nieuwe ontwikkelingen daartoe aanleiding geven. De meest recente versie van dit privacy beleid is steeds beschikbaar op onze website: dhg.nl. Wij raden u aan dit privacy beleid regelmatig te raadplegen zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte bent. U kunt ons ook verzoeken om een kopie van de meest recente versie van dit beleid toe te sturen. Wij zenden u dit kosteloos toe.

Wij helpen u graag verder als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Ook heeft u het recht een klacht in te dienen bij de privacy toezichthouder: de Autoriteit Persoonsgegevens in Nederland via het klachtenformulier van de Autoriteit Persoonsgegevens: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Indien u vragen, opmerkingen of klachten zou hebben over dit privacy beleid of de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u contact op nemen met Marc Strack (CFO) van DHG (met als correspondentie adres Maasboulevard 7 (3114 HB) Schiedam of per mail via info@dhg.nl of telefonisch via nummer: +31(0)10 426 44 55.

 

10. Taal.

Indien van dit privacy beleid een vertaling wordt gemaakt, geldt dat in geval van verschillen tussen de Nederlandse tekst en de vertaling, de Nederlandse tekst prevaleert.